วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สารสื่อประสาท (Neurotransmitter)


              การส่งกระแสประสาท ไปยังเซลล์ประสาทที่อยู่ถัดไป จำเป็นจะต้องใช้สารสื่อประสาท(Neurotrasmitter) ไปจับกับตัวรับ(receptor) ของเซลล์ประสาทที่อยู่ถัดไป เซลล์ประสาทที่เป็นตัวหลั่งสารสื่อประสาทจะเรียกว่า pre-synaptic neuron(เรียกง่ายๆก็คือเซลล์ที่อยู่ก่อน) ส่วนเซลล์ประสาทที่สารสื่อประสาทไปจับจะเรียกว่า post-synaptic neuron(เซลล์ที่อยู่ถัดไป)  เมื่อการส่งกระแสประสาทผ่านไปก็จะไปมีผลยังอวัยวะต่างๆที่โดนกระตุ้นนั่นเอง

ชนิดของสารสื่อประสาท
โดยทั่วไปแบ่งออกได้ดังนี้

1. สารสื่อประสาทกลุ่ม Chrolinergic ได้แก่ สารพวก Acetylcholine
2. สารสื่อประสาทกลุ่ม Adrenergic  ได้แก่ สารพวก nor-adrenaline , adrenaline และ dopamine
3. Serotonin (5 - hydroxytryptamine; 5 - HT) มีกรดอะมิโนพวก Tryptophan เป้นสารตั้งต้น
4. สารสื่อประสาทที่เป็นกรดอะมิโน ได้แก่ สารพวก GABA , Glycine , Glutamate และ Aspartate
5. Neuropeptides เช่น Opioid peptide (เป็นสารจำพวกระงับความเจ็บปวด) , Supstance P (เป็นสารนำความเจ็บปวด)
6. Histamine


ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลดีดี
- http://www.bcnlp.ac.th/Anatomy/page/apichat/nervous/page/neuro-transmitter.html
- รูปภาพสวยๆจากโลกไซเบอร์โครงสร้าง Adrenaline

โครงสร้าง Dopamine


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น